In trang

Tuần 48 năm 2013
Từ ngày 25/11/2013 Đến ngày 01/12/2013
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/11/2013)
Chào cờ, dạy học bình thường Dạy GDCD lớp 6/4 Họp giao ban   Dạy học bình thường Làm việc tại trường Chào cờ  
Thứ Ba
(26/11/2013)
Dạy học bình thường Làm việc tại trường Dự giờ đột xuất   Dạy học bình thường Làm việc tại trường Dự giờ đột xuất  
Thứ Tư
(27/11/2013)
Dạy học bình thường Làm việc tại trường   Dạy học bình thường Làm việc tại trường  
Thứ Năm
(28/11/2013)
Họp Hội đồng sư phạm   Kiểm tra chung: Văn 9, Toán 6, 9  
Thứ Sáu
(29/11/2013)
Dạy học bình thường Dạy GDCD lớp 6/5 Làm việc tại trường Dự giờ sinh hoạt lớp   Dạy học bình thương Làm việc tại trương Dự giờ sinh hoạt lớp  
Thứ Bảy
(30/11/2013)
Dạy học bình thường Chỉ đạo thi Olympic tiếng anh cấp trường   Dạy học bình thường  
Chủ Nhật
(01/12/2013)
Dạy nghề học sinh khối 8 Chỉ đạo thi Olympic tiếng anh cấp trường   Dạy nghề học sinh khối 8 Chỉ đạo thi Olympic tiếng anh cấp trường